تقویت مصرف سوخت وسایل نقلیه

 

ترجمه مقالات علمی و دانشگاهی

 

 

 

نتیجه گیری

در این مقاله مصرف سوخت وسایل نقلیه سطح متوسط مجهز به چهار نوع انتقال نیرو متفاوت مقایسه شده است. برای . جریان نیروI با نوع IVT مسئله بهترین عملکرد و مورد بررسی قرار گرفته است .سلسله IVT انتقال نیروی اولین شرایط ثابت در مصرف سوخت در سرعت ثابت وسایل نقلیه درحالی محاسبه و بررسی است. انتقال نیروی خودکار کیلومتر بر ساعت دارد زیرا نرخ سرعت بالای ۱۱۵ و ۴۵ عملکرد بهتری از انتقال نیروی گسسته در یک محدوده سرعت بین IVT اجازه بهینه کردن موتور های حرارتی را میدهند و علیرغم بازده پایین آن باعث کاهش مصرف سوخت می شود. علاوه بر IVT در محدوده سرعت کامل به خصوص در سرعت بالا دارد. پس از آن مصرف سوخت در CVT عملکرد بهتری از IVT این اغلب مصرف سوخت کمتری از انتقال نیروی IVT,CVT محاسبه میشود. نتایج نشان میدهد که هر دو انتقال نیروی ECU چرخه میتواند باعث IVT دستی دارد جعبه دنده رباتیک عملکرد بهتری از دیگر انتقال نیروها دارد. به هر حال راحتی و آسایش بیشتر را IVT انتقال نیروی ، ترجیح این انتقال نیرو در یک پیشبینی با واکنش و پاسخ رباتیک شود. علاوه بر این فقدان کلاچ استاتیکی کرده و اجازه میدهد که وسایل نقلیه در حال عمل و اجرا در سرعت خیلی CVT دارای راحتی بیشتری نسبت به انتقال نیروی پایین بدون اینکه هیچ مشکلی ناشی از به کار گرفتن کلاچ و رها کردن کنترل رخ دهد. IVT هنوز بهترین عملکرد متعلق به انتقال نیروی گسسته رباتیک است که برای نشان دادن بهترین عملکرد EUCD در چرخه مهم است که باهم با راحتی و آسایش انتقال نیرو را که به وجود می آورند خیلی جالب تر از انتقال CVT با پاسخ به انتقال نیروی است.CVT نیروی تنهای از نتایج قبلی ما می توانیم نتیجه بگیریم که انتقال نیروی متغیر بی نهایت می تواند یک جایگزین مناسب در انتقال نیروی گسسته در وسایل نقلیه سطح متوسط باشد مخصوصاً بررسی راحتی و مصرف سوخت در چرخه شهری.

 

 

 

 

 

CONCLUSION

In this paper the fuel consumptions of a mid class vehicle equipped with four different types of transmission (manual, robotized, CVT and IVT) are compared. For IVT transmission the best performance solution is considered: series-IVT with type I power flow.
First the fuel consumptions in stationary condition i.e. at constant vehicle’s speed are calculated. The IVT automatic transmissions have better performance than discrete transmission in a speed’s range between 45 and 115 km/h, because the higher speed ratio of IVT allows to optimise the engine’s thermal efficiency and to reduce the fuel consumption in spite of its lower efficiency. Moreover IVT performs better than CVT almost in the whole speed range and especially at high speed values.
Afterwards the fuel consumptions are calculated in ECE cycle. The results show that both CVT and IVT have less fuel consumption than manual transmission, the robotized gearbox performs better than the other transmissions. Anyway the higher comfort of IVT could make this transmission preferable a priori with respect to robotized one. Moreover the absence of friction clutch makes the IVT transmission more comfortable with respect to CVT and allows the running of vehicle at very low speed without any problem arising from the clutch’s engage and disengage control.
In EUDC cycle the best performance belongs yet to robotized discrete transmission. It is important to underline that the better performance of IVT with respect to CVT transmission together with its higher comfort make this transmission more interesting than CVT one.
From previous results we could conclude that the infinitely variable transmission can be considered a convenient alternative to discrete transmission in mid class vehicles especially considering comfort and fuel consumption in urban cycles.

 

http://irantranslaters.com

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *